ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

A-DERMA «Biology AC Match The Pair απότην A-Derma!»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», εφεξής Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», εφεξής «Διοργανώτρια» (Λεωφ. Μεσογείων 350, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής, τηλ.: 210 7715353), διοργανώνει προωθητική ενέργεια - κυλιόμενο διαγωνισμό που αφορά στη σειρά προϊόντων “A-Derma Greece” (Λεωφ. Μεσογείων 350, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής, τηλ.: 210 7715353), διοργανώνει προωθητική ενέργεια - κυλιόμενο διαγωνισμό που αφορά στη σειρά προϊόντων “A-Derma Greece”, εφεξής «Διαγωνισμός».
1.2 Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στoν Διαγωνισμό, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών.

2. ΤΙΤΛΟΣ

Ο τίτλος του Διαγωνισμού είναι «Biology AC Match The Pair από την A-Derma!» και θα πραγματοποιηθεί στην επίσημη σελίδα της μάρκας A-Derma Greece στο Facebook “https://www.facebook.com/adermagreece/ ”

3. ΕΠΑΘΛΑ

3.1 Τα διατιθέμενα στους εκάστοτε νικητές έπαθλα του Διαγωνισμού ανήκουν στη Διοργανώτρια, η οποία θα δίνει τις κατάλληλες οδηγίες στους νικητές για την ανάληψή τους. Τα έπαθλα προσφέρονται και απονέμονται από τη Διοργανώτρια κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τα παρακάτω υπό στοιχεία 6 και 7 άρθρα.
3.2 Διευκρινίζεται ότι τα έπαθλα παρέχονται αιτία προκηρύξεως και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και των όρων χρήσης από τους συμμετέχοντες («Διαγωνιζόμενους»).
4.2 Στον Διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα μόνιμα, νόμιμα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Συνεργαζόμενης Εταιρείας, οι σύζυγοί τους, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (α΄) βαθμού.
4.3 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος, εφεξής «διαγωνιζόμενος», θα πρέπει να απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία:

Το δέρμα μου είναι:

1. Λιπαρό με τάση ακμής

2. Κανονικό-μικτό

3. Ξηρό

Επιθυμώ:

1. Καθαρή επιδερμίδα χωρίς σημάδια και ατέλειες

2. Καλή προστασία από τον ήλιο

3. Καλό καθαρισμό

Έχω:

1. Σημάδια

2. Σπυράκια

3. Έκζεμα

Αναζητώ προϊόντα για τη λιπαρότητα και ακμή:

1.Για εμένα

2.Για το παιδί μου

Είμαι

Γυναίκα

Άνδρας

Δεν θα ήθελα να καθορίσω το φύλο μου

 

σύμφωνα με τις οδηγίες της ανάρτησης στη σελίδα στο Facebook, και να αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν και περιγράφονται αναλυτικά στα περιεχόμενα της εν λόγω ιστοσελίδας.

4.4 Τα στοιχεία των διαγωνιζομένων και συγκεκριμένα το όνομα, το επώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, συλλέγονται προκειμένου η PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. να ειδοποιήσει με αποστολή μηνύματος εκείνους που θα κερδίσουν τα έπαθλα του διαγωνισμού (νικητές) και διεύθυνση κατοικίας ή άλλη όπου θα αποσταλούν τα έπαθλα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος στη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων του για τον προαναφερόμενο σκοπό, καθώς και στη δημόσια ανακοίνωση του ονόματος και του επωνύμου του ως νικητή του εκάστοτε διαγωνισμού με το αντίστοιχο έπαθλο, σύμφωνα πάντοτε και με τα κατωτέρω υπό 9 εκτιθέμενα. Η PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα σας για τη διαχείριση της συμμετοχής σας στον διαγωνισμό και για να σας παρέχει ειδικές προσφορές.
4.5 Στην περίπτωση που διαγωνιζόμενος δώσει ανεπαρκή, ελλιπή, ή εσφαλμένα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, ή γίνει αντιληπτό ότι πρόκειται για προφίλ που δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικό φυσικό πρόσωπο, αλλά αποτελεί μη αντίστοιχο σε ορισμένο πραγματικό φυσικό πρόσωπο, τότε μπορεί με απόφαση της PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., κατά την ανέλεγκτη κρίση της, να αποκλείεται από το διαγωνισμό.
Περισσότερες συμμετοχές με το ίδιο προφίλ αποκλείονται και ως έγκυρη συμμετοχή ορίζεται η πρώτη καταχώρηση.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5.1 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και θα είναι ανοικτός σε συμμετοχές των ενδιαφερόμενων από 23-05-2023 ώρα 11.00 πμ. έως και 06-06-2023, ώρα 23.59 μμ. Κατά την ανωτέρω χρονική διάρκεια όποιοι επιθυμούν θα δύνανται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού είναι αυτοδικαίως άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
5.2 Η Διοργανώτρια ρητά δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού στο σύνολό του, των επιμέρους διαγωνισμών, καθώς και τα εκάστοτε έπαθλα. Για τις τυχόν μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην σελίδα «https://pierre-fabre.gr/» ή/και με κάθε πρόσφορο μέσο.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες που θα επισκεφθούν την επίσημη σελίδα της μάρκας A-Derma Greece στο Facebook «https://www.facebook.com/adermagreece» με δικά τους μέσα.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να απαντήσει στις αναρτημένες ερωτήσεις συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία σύμφωνα με τις οδηγίες της ανάρτησης στη σελίδα στο Facebook, και να αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού.

7. Έπαθλο διαγωνισμού – Ανάδειξη και ειδοποίηση νικητών

7.1 Τα έπαθλα του Διαγωνισμού είναι:
Δέκα (10) Biology AC Αφρίζον Ζελ Καθαρισμού 400ml.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 07-06-2023 με αδιάβλητο ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος «Randomizer» που θα εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής (για περισσότερες πληροφορίες βλ. στην ιστοσελίδα: www.randomizer.org), ενώ οι δέκα (10) νικητές θα αναδειχθούν από το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 05-006-2023.
7.2 Κάθε νικητής θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια με e-mail για το έπαθλό του, στο οποίο θα τους ζητείται να στείλουν τα απαραίτητα στοιχεία τους σε ηλεκτρονικό μήνυμα στο aderma.greece@pierre-fabre.com και υποχρεούται να ανταποκριθεί στο μήνυμα αυτό εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποστολή του, δηλώνοντας ανεπιφύλακτα την αποδοχή του αντίστοιχου επάθλου. Με την αποστολή του προσωπικού μηνύματος email από τη Διοργανώτρια τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι οι νικητές έλαβαν γνώση του δικαιώματός τους στο αντίστοιχο έπαθλο.
Οι νικητές που θα ανταποκριθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα παραλάβουν το έπαθλό τους με courier στη διεύθυνση που θα έχουν γνωστοποιήσει στη Διοργανώτρια.
7.3 Σε περίπτωση που νικητής δεν ανταποκριθεί εντός της παραπάνω πενθήμερης προθεσμίας, κάθε σχετική με τον Διαγωνισμό υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Σε περίπτωση δε που το έπαθλο επιστραφεί λόγω λανθασμένων στοιχείων o αντίστοιχος νικητής δεν θα δικαιούται πλέον επάθλου.

8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΘΛΟΥ

8.1 Τα έπαθλα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα έπαθλα ή δώρα.
Η άρνηση παραλαβής του επάθλου και η άκυρη ή ακυρώσιμη συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του επάθλου. Τόσο οι διαγωνιζόμενοι, όσο και οι νικητές, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 210.7715353 ή/και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  aderma.greece@pierre-fabre.com για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τον Διαγωνισμό ή/και για το έπαθλό τους.
8.2 Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, υπέχει προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία (άμεση, έμμεση, η παρεπόμενη) ή/και βλάβη (σωματική ή ηθική), ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την παραλαβή και χρήση του επάθλου ή για οποιαδήποτε άλλη συναφή με τα ανωτέρω αιτία.
8.3 Ρητά διευκρινίζεται επίσης ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή ή την αξιοποίηση του επάθλου, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν τη Διοργανώτρια.
8.4. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του επάθλου επιβαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.

9. ΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συμμετοχή κάθε φυσικού προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην από τη Διοργανώτρια χρήση και επεξεργασία μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αναγνώριση του δικαιώματός της να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων (Η συμμετοχή κάθε φυσικού προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην από τη Διοργανώτρια χρήση και επεξεργασία μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αναγνώριση του δικαιώματός της να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων («Αρχείο»), είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω Αρχείο, για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα χρησιμοποιηθεί, είτε από τη Διοργανώτρια, είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή τυχόν θα διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, την τυχόν αποστολή των επάθλων στους νικητές και άλλους συναφής σκοπούς, καθώς και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν, για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (‘marketing’) των προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Υπεύθυνος επεξεργασίας του Αρχείου είναι η Διοργανώτρια και στοιχεία επικοινωνίας με αυτήν τα παραπάνω. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679. Σκοπός δημιουργίας του Αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και η προώθηση προϊόντων της Διοργανώτριας μέσω αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι Διαγωνιζόμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους, εφόσον συναινέσουν, για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διοργανώτρια στα προσωπικά στοιχεία που έχουν υποβάλει κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στο Αρχείο και αντίρρησης, καθώς και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους, ή μέρους αυτών που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας ως άνω με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 210-7715353. και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο dpogr@pierre-fabre.com. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του διαγωνιζόμενου δήλωση για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με τον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια δηλώνει ότι έχει πλήρως συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, όπως ρητά δηλώνεται στην δήλωση απορρήτου, της οποίας μπορείτε να λάβετε γνώση στο www.pierre-fabre.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Pierre Fabre θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό «Biology AC Match The Pair από την A-Derma!». Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση (οδός-αριθμός), Περιοχή, Πόλη, ΤΚ, Τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και ενδεχόμενα και άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα συλλεχθούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ ΑΕ) και θα επεξεργαστούν σε έγγραφα, σε ηλεκτρονικά μέσα και/ή σε ηλεκτρονικά δίκτυα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή περαιτέρω επεξεργαστεί. Τα δεδομένα θα επεξεργάζονται με τρόπο που να εγγυάται τα επίπεδα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας, υιοθετώντας ταυτόχρονα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί η μαζική επικάλυψη. Θα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο μας τα χορηγήσατε ή και νωρίτερα μέχρι να λάβουμε σχετικό αίτημα από εσάς για την διαγραφή τους. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι: Pierre Fabre SA, Avenue Hoche 75008, Παρίσι Γαλλία.
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργάζονται κυρίως από τις ακόλουθες κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας: πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να διαχειρίζονται και/ή να διατηρούν ηλεκτρονικά μέσα και μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, ή υπεύθυνα για την αποθήκευση και διαχείριση των συγκαταθέσεων της χρήσης των προσωπικών δεδομένων, χειριστές τηλεφωνικών κέντρων.
Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να εξασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων ή απόσυρσης οποιασδήποτε προηγούμενης συγκατάθεσης για οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση dpogr@pierre-fabre.com ή μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση της Pierre Fabre Hellas ΑΕ (Θυγατρικής της Υπευθύνου Επεξεργασίας στην Ελλάδα, Λεωφόρος Μεσογείων 350, Αγία Παρασκευή 153 41, Ελλάδα.

10. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

10.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα, κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, με ανάρτηση της σχετικής μεταβολής στην ιστοσελίδα «https://pierre-fabre.gr/» , αλλά και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο κρίνει κατάλληλο. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών.
10.2 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, λογότυπα, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, ούτε των συνεργαζόμενων εταιρειών.
10.3 Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια - Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή («server») και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών, ούτε για τυχόν εκτυπωτικά λάθη.
10.4 Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο κλπ), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.
10.5 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την διακριτικής της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά συμμετέχοντος κριθεί από τη Διοργανώτρια ή/και τις συνεργαζόμενες εταιρείες παράνομη ή/και καταχρηστική ή/και αντισυμβατική, τότε Διοργανώτρια ή/και οι συνεργαζόμενες εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από τον Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το αντίστοιχο έπαθλο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές, τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
10.6 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης ή της μη έγκυρης ή/και έγκαιρης συμμετοχής, όπως λ.χ. όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η χρήση ειδικού λογισμικού για την ηλεκτρονική/μηχανική υποβολή πολλαπλών συμμετοχών.
10.7 Τα ονόματα των νικητών ενδέχεται να ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες «https://pierre-fabre.gr» ή/και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις νικητή στους διαδικτυακούς της τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του επάθλου κλπ. Ο νικητής με τη συμμετοχή του, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού επάθλου ή να το ανακαλέσει. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει το προσφερόμενο έπαθλο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet γενικότερα. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς αντίτιμο.

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

11.1 Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου του Διαγωνισμού, καθώς και για ζητήματα που αφορούν την ανάδειξη των νικητών, ο συμμετέχων έχει δικαίωμα, πριν οποιαδήποτε σχετική δικαστική ενέργεια, προβολής ενστάσεων που θα απευθύνονται στην Διοργανώτρια.
11.2 Επί των ενστάσεων θα επιλαμβάνεται και θα αποφασίζει σχετικά τριμελής επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας, την οποία θα συστήσει για τον σκοπό αυτό και στην οποία ο συμμετέχων θα έχει δικαίωμα να απευθυνθεί. Η επιτροπή θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής - φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια.

12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας, και σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

13. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

13.1 Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της παρούσας Προκήρυξης που αποτελεί και τον Κανονισμό του, ενώ μέχρι το πέρας του Διαγωνισμού και την παραλαβή των επάθλων από τους νικητές οι όροι αυτοί θα βρίσκονται αναρτημένοι στην παρούσα ιστοσελίδα και κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να λαμβάνει γνώση. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές με την προκήρυξη διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
13.2 Απλά αντίγραφα της παρούσας Προκήρυξης διατίθενται ελεύθερα στο κοινό από τα γραφεία της Διοργανώτριας στην παραπάνω αναφερόμενη ταχυδρομική διεύθυνσή της. Οι διαγωνιζόμενοι και οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου aderma.greece@pierre-fabre.com για να ζητούν διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό ή/και τα έπαθλα.

 

Επιστροφή στην κορυφή