Δέσμευση στη Φύση

Η εξαιρετική αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας προέρχεται από τη φύση. Επομένως, είναι καθήκον μας να επιστρέφουμε στη φύση ό,τι μας δίνει αυτή και ακόμη περισσότερο.

Από την απόφαση να εφαρμόζουμε βιολογική καλλιέργεια σε συνδυασμό με την αγροοικολογία για τις καλλιέργειές μας, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε ολοένα και πιο οικολογικά σχεδιασμένα προϊόντα, δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε μια στρατηγική και ενάρετες συνεργασίες που μειώνουν ενεργά τις επιπτώσεις μας σε αυτή τη γη που μας δίνει τα καλύτερα.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_EAH-ULTRA-TAV_2021 1440x795

Πιστεύουμε στα υπεύθυνα δερμοκαλλυντικά

Στην A-Derma, πιστεύουμε ότι το να είσαι υπεύθυνος σημαίνει να κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να παράγεις χωρίς να επηρεάζεις τη φύση.

Σημαίνει παραγωγή σε τοπικό επίπεδο*, με σύντομη αλυσίδα εφοδιασμού, στη Γαλλία, σε ένα περιβαλλοντικά πιστοποιημένο εργοστάσιο**. Σημαίνει επίσης την υιοθέτηση της πιο υποδειγματικής φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής, ιδίως με τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων μας.

*εξαιρουμένων των προϊόντων υπεργολαβίας, τα οποία αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 2% του καταλόγου μας
** σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_INDISPENSABLE-GEL-SURGRAS_2021 1440x770

Έμφαση στον οικολογικό σχεδιασμό

Σύμφωνα με την οικολογικά υπεύθυνη προσέγγισή μας, έχουμε αξιολογήσει καθένα από τα φίλτρα μας σε ανεξάρτητα εργαστήρια τα οποία έχουν επιβεβαιώσει ότι τα φίλτρα μας A-DERMA PROTECT δεν είχαν επιπτώσεις σε ένα είδος κοραλλιών, ένα είδος φυτοπλαγκτόν και ένα είδος ζωοπλαγκτόν. Επιστημονικές μελέτες που υποστηρίζουν αυτά τα βασικά μοντέλα θαλάσσιας βιοποικιλότητας*.

  • Τα φίλτρα A-DERMA PROTECT έχουν υποβληθεί σε δοκιμή από το Ωκεανολογικό Παρατηρητήριο του Banyuls-sur-Mer, εταίρου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βιολογικών Θαλάσσιων Πόρων, για τρία βασικά είδη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας –ένα είδος κοραλλιού, ένα είδος φυτοπλαγκτόν και ένα ζωοπλαγκτόν– σε αντιπροσωπευτικές συγκεντρώσεις αυτών που απαντώνται στο περιβάλλον για τα αντηλιακά φίλτρα. 
    Stien, D. et al. A unique approach to monitor stress in coral exposed to emerging pollutants. Scientific Reports 10, 9601 (2020).https://www.nature.com/articles/s41598-020-66117-3 Thorel, E. et al. Effect of 10 UV Filters on the Brine Shrimp Artemia salina and the Marine Microalga Tetraselmis sp. Toxics 8, 29 (2020). https://www.mdpi.com/2305-6304/8/2/29
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_CRUELTY-FREE_2021 540x540

Δέσμευση για την προστασία των ζώων

Στην A-DERMA, δεν δοκιμάζουμε κανένα από τα προϊόντα ή τα συστατικά μας σε ζώα. Ο όμιλος Pierre FABRE, στον οποίο ανήκουμε, αναπτύσσει εναλλακτικές μεθόδους έναντι του ζωικού μοντέλου για περισσότερα από 20 χρόνια, καθώς η αξιολόγηση της ασφάλειας των δερμοκαλλυντικών προϊόντων του είναι πρωταρχικής σημασίας.
Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση στον αγώνα 
κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη

Επειδή το μέλλον μας εξαρτάται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, είμαστε εταίροι στο πρόγραμμα αγροδασοπονίας " Local climate ". Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, αντισταθμίζουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν μπορούμε να μειώσουμε ή να αποφύγουμε φυτεύοντας νέους φράχτες. Αυτή η συμβολή στην αντιστάθμιση εξετάζεται μόνο όταν έχουν εφαρμοστεί εκ των προτέρων όλες οι πιθανές λύσεις.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_HAIES_2021 472x472
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_TAV-FLEURS_2021 472x472

Αγροδασοκομία
Φύτευση φραχτών 

Οι αγροτικοί φράχτες δεν είναι μόνο αισθητικά ευχάριστοι, αλλά αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τη συντήρηση του περιβάλλοντος. Απορροφούν και αποθηκεύουν άνθρακα, καταπολεμούν αποτελεσματικά τη διάβρωση του εδάφους, αποστραγγίζουν και φιλτράρουν το νερό και, επειδή αποτελούν καταφύγιο για έντομα και μικρά ζώα, παίζουν ενεργό ρόλο στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Από το 2014 έχουν φυτευτεί πάνω από 6 χιλιόμετρα φρακτών.

Δέσμευση στην προστασία της ζωής

Η υπεράσπιση της ανάπτυξης οικολογικών δερμοκαλλυντικών προϊόντων δεν μπορεί να γίνει χωρίς άμεση δράση στη γη. Για τον λόγο αυτό, η βιολογική γεωργία, η αγροδασοκομία και η αγροοικολογία καθοδηγούν την καλλιέργεια της βρώμης Rhealba®, η οποία ελέγχεται εσωτερικά και είναι βιώσιμη. Για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, ορισμένες από τις εκτάσεις μας, όπως η Terre d'Avoine, η γη της βρώμης, έχουν εγκριθεί ως Επίσημο Καταφύγιο, στο πλαίσιο της συνεργασίας που δημιουργήσαμε το 2015 με τον LPO (Σύνδεσμος για την Προστασία των Πτηνών), ενώ είμαστε επίσης εταίρος του Observatoire Agricole de la Biodiversité. 

Περισσότερα για την Terre d'Avoine, τη γη της βρώμης

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_DP-VEGETAL-TERRE-AVOINE_MAISON-OISEAUX_2021 492x530
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_COCINELLE_2021 1440x700

Ζωντανό έδαφος

Η γη μας καλλιεργείται σύμφωνα με τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας, μια προδιαγραφή που ενισχύουμε με την πρακτική της αγροοικολογίας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη χρήση φυτικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένου του τριφυλλιού ή του κτηνοτροφικού σόργου, τα οποία προστατεύουν και λιπαίνουν το έδαφος μεταξύ δύο καλλιεργειών βρώμης Rhealba®, τη μείωση της κατεργασίας του εδάφους με τη μη βαθιά άροση και την ενσωμάτωση φραχτών και δέντρων για την καταπολέμηση της διάβρωσης του εδάφους και την αναχαίτιση του ανέμου. Όλα αυτά προάγουν τη ζωτικότητα και τη γονιμότητα του εδάφους, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τη βιοποικιλότητα του περιβάλλοντος.
Οι πρακτικές αυτές βασίζονται στις υπηρεσίες που παρέχει η φύση και μας επιτρέπουν να διατηρούμε τους φυσικούς πόρους και να μειώνουμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον κατά την καλλιέργεια της βρώμης Rhealba®.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_AVOINE-GOUTELETTES_2021 1440x700

Αξιολόγηση της προσέγγισής μας για την ΕΚΕ

Στην A-Derma, αναλαμβάνουμε δράση για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και δεν το λέμε μόνο εμείς. Για λόγους διαφάνειας και καθημερινής βελτίωσης των δραστηριοτήτων του, ο όμιλος Pierre Fabre, στον οποίο ανήκουμε, έχει αξιολογήσει την προσέγγισή μας στην ΕΚΕ με τη βοήθεια του ανεξάρτητου οργανισμού Ecocert Environnement, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 26 000. Μετά από 150 ακροάσεις σε 7 βασικά θέματα, η ομάδα μας βραβεύτηκε με το επίπεδο Αριστείας, το υψηλότερο δυνατό στο συγκεκριμένο πρότυπο. 
Είμαστε υπερήφανοι για αυτή την εξωτερική αναγνώριση, διότι επιβεβαιώνει τις καθημερινές μας προσπάθειες.

Επιστροφή στην κορυφή