I / ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εκδότης
 
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
S.A.S. με κεφάλαιο 22.987.907,85 €
Έδρα : 45, Place Abel Gance – 92 100 BOULOGNE- France
RCS Nanterre SIREN 319 137 576
TVA Intracommunautaire : FR 42319137576
 
Όπου ανήκει το τμήμα: Δερματολογικά Εργαστήρια A-DERMA τα οποία βρίσκονται στο Cauquillous, 81506 Lavaur cedex
Τηλ : 33 (0)825 886 145 (0,15 €/ λεπτό)
 
Με την επωνυμία «A-DERMA»
Διευθυντής έκδοσης
 
Roberto BOTTINO, Διευθυντής Δερματολογικών Εργαστηρίων A-DERMA
Webmaster
 
Οικοδεσπότης
OCCTERRA - Bat D - 99 route d'Espagne - 31100 Toulouse
 
Ι- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι παρόντες γενικοί όροι διέπουν τους όρους χρήσης του Ιστότοπου της A-DERMA, τους οποίους αποδέχεσθε αυτόματα με την πρόσβαση σας στον ιστότοπο. 
Εάν δεν τους αποδέχεσθε, σας παρακαλούμε να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο αυτό.
Εάν είστε ανήλικος/η, δεσμεύεστε να συμβουλεύεστε τον ιστότοπο αυτό μόνο με την παρουσία των γονιών ή του κηδεμόνα σας, οι οποίοι και θα πρέπει προηγουμένως να έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους. 
Οι όροι αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
 
II – ΟΡΟΙ  ΧΡΗΣΗΣ
 
Ο Ιστότοπος της A-DERMA που μπορείτε να τον συμβουλεύεστε στη διεύθυνση http://www.aderma.gr (εφεξής θα αναφέρεται ως "ο Ιστότοπος") σας προτείνεται κάτω από ορισμένους όρους, τους οποίες δεσμεύεστε να γνωρίζετε και να τηρείτε.
Οι όροι αυτοί χρήσης καθορίζονται στο παρόν έγγραφο.
Η χρήση και η συμβουλή του Ιστότοπου περιορίζονται σε προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.
Σε γενικές γραμμές, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε όλον τον Ιστότοπο ή μέρος του για αθέμιτους σκοπούς (δικαιώματα του συγγραφέως) ή σκοπούς που αντιβαίνουν στους παρόντες όρους χρήσης.
Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο αυτό, αποδέχεσθε ότι θα σεβασθείτε τους όρους χρήσης του, που ισχύουν τη στιγμή της πρόσβασης.
Αντικείμενο του Ιστότοπου
 
Ο παρών Ιστότοπος δημιουργήθηκε για να σας προσφέρει πληροφορίες για τη μάρκα A-DERMA. Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να αποτελεί σε καμία περίπτωση συμβατική προσφορά. Ο παρών Ιστότοπος διανέμει μη συμβατικές πληροφορίες για τη μάρκα A-DERMA με την υποχρέωση να περιγράφει όλο το φάσμα των προϊόντων αυτών, χωρίς όμως αυτά ή οι υπηρεσίες που διαθέτουμε να αποτελούν αντικείμενο άμεσης πώλησης προϊόντος ή υπηρεσίας (εκτός εάν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά).
 
Στο βαθμό που η ενημέρωση του παρόντος Ιστότοπου έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δραστηριοτήτων, ενδεχομένως ορισμένες νέες πληροφορίες ή αναφορές να μην ισχύουν πλέον τη στιγμή της διάθεσής  τους ή και να είναι απλά ξεπερασμένες. Η A-DERMA δεν μπορεί να εγγυηθεί, παρά το ότι κάνει τις απαραίτητες προσπάθειες, την απόλυτη ενημέρωση όλων των πληροφοριών ή των νέων που διανέμονται στον παρόντα Ιστότοπο.
Εγγραφή
 
Η εγγραφή στον Ιστότοπο αυτό δεν είναι υποχρεωτική και μπορείτε να λαμβάνετε γνώση  του περιεχομένου του. Ο Ιστότοπος μπορεί να οδηγηθεί στην κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων όταν αυτά είναι αναγκαία για την αναγνώριση, την επερώτηση ή την προσαγωγή στο δικαστήριο κάθε ατόμου ικανού να επιφέρει βλάβη ή ζημία (ηθελημένη ή μη) στα δικαιώματα ή την περιουσία του Ιστότοπου, σε άλλους χρήστες του Ιστότοπου ή σε κάθε άλλο άτομο που κινδυνεύει να υποστεί βλάβη από τέτοιου είδους δραστηριότητες.
Εγγυήσεις
 
Η A-DERMA δεσμεύεται να επιβεβαιώσει ότι το περιεχόμενο του Ιστότοπού της είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες γαλλικές νομικές διατάξεις.
 
Η A-DERMA δεσμεύεται ειδικότερα να μη διανέμει δεδομένα που παραβαίνουν τα δικαιώματα τρίτων και έχουν βίαιο, πορνογραφικό ή δυσφημιστικό χαρακτήρα και να μη διανέμει πληροφορίες αθέμιτου περιεχομένου, ειδικότερα με ρατσιστικό, ξενοφοβικό, παιδόφιλο η άλλου είδους χαρακτήρα, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
 
Η A-DERMA δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο.
 
Τα έγγραφα που διανέμουμε σε ηλεκτρονική μορφή στον Ιστότοπο αυτό, αποτελούν αντικείμενο πολλών ελέγχων, μπορεί όμως μερικές φορές να υπάρχουν λάθη. Εάν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο, μη διστάσετε να μας το γνωστοποιήσετε επικοινωνώντας μαζί μας στο contact.aderma@pierre-fabre.com και εμείς θα προχωρήσουμε στις αντίστοιχες διορθώσεις. Εξάλλου τα κείμενα που διατίθενται μπορεί να έχουν γίνουν αντικείμενο διόρθωσης, στο διάστημα μεταξύ της στιγμής που τα έχετε δει και εκείνης που τα γνωστοποιήσατε. Δεν εγγυούμαστε συνεπώς με κανένα τρόπο ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και πρόσφατες.
 
Ευθύνες
 
Αν και ο Ιστότοπος έχει κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των πληροφοριών και των υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο, δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για λάθη, παραλείψεις, ιούς ή αποτελέσματα που μπορεί να ληφθούν μετά από κακή χρήση αυτών. Στην πραγματικότητα, ο Ιστότοπος έχει δεσμευτική υποχρέωση μόνο για τα μέσα.
 
H A-DERMA, τα διευθυντικά στελέχη ή οι υπάλληλοί της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι:
για οποιαδήποτε ζημία από όπου κι αν προέρχεται, από σύνδεση, πρόσβαση ή χρήση του παρόντος Ιστότοπου
για ζημίες που είναι αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, συμβουλής του Ιστότοπου αυτού ή χρήσης των πληροφοριών που διατίθενται σε αυτόν
για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που είναι αποτέλεσμα χρήσης του παρόντος Ιστότοπου και ειδικότερα για κάθε απώλεια εκμετάλλευσης, οικονομικής ή εμπορικής ή απώλεια προγραμμάτων ή δεδομένων σε κάθε σύστημα πληροφοριών και αυτό ακόμη και αν η A-DERMA έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών.
 
Γενικότερα, η A-DERMA δεν παρέχει καμία εγγύηση, σαφή ή που υπονοούμενη, που να αφορά όλον τον Ιστότοπο ή μέρος του.
 
Οι επισκέπτες δεσμεύονται να μην εισάγουν εκούσια ή ακούσια ιούς ή οποιασδήποτε φύσης αρχεία που μπορεί να διαταράξουν τη λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου. Σε αντίστοιχη περίπτωση θα αναλάβουν οι ίδιοι ολόκληρη την ευθύνη.
Κάτω από το πνεύμα του σεβασμού όλων, η A-DERMA μπορεί να προσάγει τους παραβάτες-επισκέπτες στη δικαιοσύνη .
 
Ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι γνωρίζει πλήρως τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς του Διαδικτύου και ειδικότερα γνωρίζει ότι οι μεταδόσεις δεδομένων και πληροφοριών στο Διαδίκτυο, διασφαλίζουν μόνο σχετική τεχνική αξιοπιστία, αυτές δε κυκλοφορούν σε ετερογενή δίκτυα με διάφορα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, που διαταράσσουν την πρόσβαση ή την καθιστούν αδύνατη για ορισμένες περιόδους.
 
Ο Ιστότοπος προσπαθεί να διατηρήσει την πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές, 7 ημέρες στις 7 και  24 ώρες το 24ωρο, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ότι θα το πετυχαίνει. Συνεπώς, η πρόσβαση μπορεί να διακοπεί, κυρίως για λόγους συντήρησης και ενημέρωσης. Η A-DERMA διατηρεί τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε στιγμή και αυτό χωρίς προειδοποίηση τροποποίησης, να καταργήσει ή ακόμη και να διακόψει τη διανομή όλου ή μέρους του Ιστότοπου αυτού, συμπεριλαμβανομένου του χώρου έκφρασης του χρήστη και πιο ειδικά τη σύνδεση με άλλους ιστότοπους. Η A-DERMA δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για το σύνολο των διακοπών αυτών και των συνεπειών τους για το χρήστη ή για τρίτους.
 
Σε καμία περίπτωση ο Ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για απώλεια δεδομένων ή βλάβες που σχετίζονται με τα δεδομένα αυτά. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες ή συμβουλές στον Ιστότοπο δε πρέπει να λαμβάνονται ως εγγύηση οποιασδήποτε μορφής.
 
Εξάλλου, οι υπερσυνδέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε παροχή συμβουλής από ξένους ιστότοπους που τους διαχειρίζονται τρίτοι. Η A-DERMA δεν ελέγχει και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις διαθέσιμες πληροφορίες στους άλλους αυτούς ιστότοπους, ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενό τους. Η σύνδεση με οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 
Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου αυτού και κάθε ένα ξεχωριστά από τα στοιχεία που τον απαρτίζουν (όλα τα ονόματα των προϊόντων ή των αναφερόμενων μαρκών, η δομή, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, οι εικονογραφήσεις...) είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της A-DERMA  ή των τεχνικών δικαιούχων της και υπόκεινται στις διατάξεις της Γαλλικής και της Διεθνούς νομοθεσίας για τα συγγραφικά δικαιώματα και γενικότερα για την πνευματική ιδιοκτησία.
 
Επισύρουμε την προσοχή των επισκεπτών στο γεγονός ότι οι φωτογραφίες ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προστατεύονται και αυτά από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 
Όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής, αναπαράστασης και δημόσιας επικοινωνίας διατηρούνται, συμπεριλαμβανομένων και των οπτικών, φωτογραφικών, εικονογραφημένων ή άλλων παραστάσεων και αναφορών. 
Η αναπαραγωγή όλου ή μέρους του παρόντος Ιστότοπου σε οποιοδήποτε μέσο, όποιο και εάν είναι αυτό και σε οποιαδήποτε μορφή απαγορεύεται ρητώς εκτός εάν υπάρχει γραπτή άδεια του διευθυντού έκδοσης.
Οι μάρκες και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο αυτό είναι κατοχυρωμένα και συνεπώς η αναπαραγωγή τους συνιστά παραποίηση.
 
Όλα τα δικαιώματα χρήσης διατηρούνται. Σύμφωνα με το άρθρο L.122-4 του Γαλλικού κώδικα περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κάθε αναφορά ή αναπαραγωγή που δεν έχει ολική ή μερική γραπτή έγκριση και με οποιαδήποτε διαδικασία και αν γίνει, θεωρείται παράνομη και συνιστά παραποίηση που επιφέρει κυρώσεις με βάση το άρθρο L. 335-2 και σύμφωνα με τον κώδικα  περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Προσωπικά δεδομένα
 
Η A-DERMA δεν απαιτεί σε καμία στιγμή από τους χρήστες την επικοινωνία των προσωπικών δεδομένων τους (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, επάγγελμα...). Ωστόσο, ειδικότερα για να πάρετε ορισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, να απαντάτε σε δημοσκόπηση ή μελέτη, να δηλώσετε συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό/ παιχνίδι…, να χρειαστεί να κάνετε εγγραφή δηλώνοντάς μας ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα.
 
Η A-DERMA σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα της επικοινωνήσετε απευθείας, προορίζονται για χρήση μόνο από την A-DERMA ή κάθε άλλη νομική οντότητα που ανήκει στον όμιλο PIERRE FABRE και είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και τη διαφύλαξή τους. Τα δεδομένα αυτά δε θα επικοινωνούνται σε άλλους τρίτους με την εξαίρεση των τρίτων που φιλοξενούν τον Ιστότοπο αυτό ή παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο ή τη διαχείρισή του.
 
Η A-DERMA δεσμεύεται να πάρει όλα τα λογικά μέτρα που έχει στη διάθεσή της για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών αυτών δεδομένων.
 
Η A-DERMA σας ενημερώνει ότι η βάση δεδομένων της που είναι ικανή να περιέχει τα προσωπικά αυτά δεδομένα έχει γίνει αντικείμενο δήλωσης ενώπιον της Εθνικής Γαλλικής Επιτροπής Πληροφορικής και Ελευθερίας (CNIL).
 
Εξάλλου, η A-DERMA σας υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του γαλλικού Νόμου «Πληροφορική και Ελευθερίες» της 6ης Ιανουαρίου 1978, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και κατάργησης των δεδομένων που σας αφορούν. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό ανά πάσα στιγμή στέλνοντας courier στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
Τμήμα καταναλωτών – Δερματολογικά Εργαστήρια A-DERMA
Λ. Μεσογείων 350
15341 Αγία Παρασκευή
Αθήνα
 
Η αλλαγή θα γίνει το γρηγορότερο δυνατό και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της αίτησής σας.
 
Κάθε φορά που δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα συλλέγονται στον Ιστότοπο, οι νομικές προϋποθέσεις της συλλογής και/ή της τροποποίησης των συλλεγόμενων δεδομένων θα υπενθυμίζονται με σαφήνεια.
 
Θεωρώντας ότι έχει πάρει εκ των προτέρων τη συναίνεσή σας, η A-DERMA θα μπορεί να σας απευθύνει απευθείας ερωτηματολόγια ή ενημερωτικά δελτία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 
Εάν είστε συνδρομητές υπηρεσιών πληροφόρησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ("newsletter"), μπορείτε να ζητήσετε να μη λαμβάνετε πλέον τα courier αυτά είτε όπως αναφέρεται παρακάτω είτε ακολουθώντας τις οδηγίες στο τέλος του καθενός από αυτά τα courier, όταν τα λάβετε.
 
Cookies
 
Για να προχωρήσουμε σε στατιστικές μελέτες (π.χ. απολογισμό της συχνότητας επίσκεψης του ιστότοπου), για να βελτιώσουμε την πλοήγησή σας (π.χ. να δώσουμε προνόμια ή να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας όσον αφορά στην πλοήγηση, τη δομή ή τα χρώματα) και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για να μπορούμε να προσδιορίζουμε την προέλευση spam), μπορεί να οδηγηθούμε στη συλλογή δεδομένων που σας αφορούν με τις μεταβλητές του  περιβάλλοντός σας με τη χρήση των «cookies».
 
Τα «cookies» είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποστέλλεται στον οδηγό πλοήγησής σας από ένα web server και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Ένα ή περισσότερα "cookies" μπορεί να τοποθετηθούν με ανώνυμο τρόπο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας (οι σελίδες που έχετε επισκεφτεί, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης, κλπ.) Τα cookies αυτά δεν περιέχουν καμία πληροφορία ιδιωτικού χαρακτήρα ή που μπορεί να επιτρέψει την αναγνώρισή σας. Τα cookies δε μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιήσουμε αλλά να συλλέξουμε πληροφορίες κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας. Επιτρέπουν απλά στον Ιστότοπο να ταυτοποιήσει τα κομμάτια της δραστηριότητάς μας που σας ενδιαφέρουν και έτσι να σας επικοινωνούμε τις πιο κατάλληλες πληροφορίες.
Μπορείτε να ανιχνεύσετε την ύπαρξη των cookies αυτών.
Μπορείτε φυσικά να αντιταχθείτε στην παρουσία τους και να τις αρνηθείτε. Για να γίνει αυτό, μπορείτε να εμποδίσετε την καταχώρηση των cookies απενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτή στον υπολογιστή σας (οι τρόποι προσδιορίζονται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Πληροφορικής και Ελευθεριών  της Γαλλίας (CNIL)).
Ασφάλεια
 
Επειδή το Διαδίκτυο είναι ανοικτό δίκτυο, η A-DERMA δε μπορεί να σας εγγυηθεί ότι τα δεδομένα αυτά δε θα υποκλαπούν από τρίτους.
 
Οι συνδέσεις
 
Η A-DERMA μπορεί να σας οδηγήσει σε συνδέσεις με άλλους ιστότοπους που ανήκουν ή δεν ανήκουν στον Όμιλο. Οι ιστότοποι αυτοί είναι ανεξάρτητοι από τον Ιστότοπο της A-DERMA. 
Η A-DERMA δεν εκδίδει ούτε ελέγχει τις πηγές και το περιεχόμενο των ιστότοπων αυτών ή τις συνδέσεις τους με άλλους  ιστότοπους.
 
Οι συνδέσεις με τους ιστότοπους αυτούς δε συνιστούν κατά κανένα τρόπο επικύρωση ή έγκριση ή συναίνεση της A-DERMA με το περιεχόμενο των ιστότοπων αυτών.
 
Η A-DERMA δε θεωρείται συνεπώς υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τα cookies ή άλλα στοιχεία των ιστότοπων αυτών καθώς και για όλες τις ζημίες ή απώλειες, πιστοποιημένες ή επικαλούμενες, συνεπαγόμενες ή σχετικές με τη χρήση αυτών των πληροφοριών, των υπηρεσιών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους αυτούς.
 
Η δημιουργία υπερσυνδέσεων προς τον Ιστότοπο δε μπορεί να γίνει παρά μόνο με προηγούμενη γραπτή έγκριση της A-DERMA. Κάθε αίτημα για έγκριση θα πρέπει να απευθύνεται στην παρακάτω διεύθυνση: contact.aderma@pierre-fabre.com. Κάθε μη εγκεκριμένη χρήση συνιστά παραποίηση που τιμωρείται ποινικά.
 
Διάφορες διατάξεις
 
Στο μέτρο που μια διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης χάσει την ισχύ της ή εάν φανεί ότι οι τελευταίοι έχουν ελλείψεις, η υπό αμφισβήτηση διάταξη θα αντικατασταθεί από εκείνη που πλησιάζει περισσότερο στην άποψη της ερμηνείας του δικαστηρίου.
 
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από όλον ή μέρος του παρόντος Ιστότοπου, από το χώρο έκφρασης, ή δε συμφωνείτε με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.
 
Η πλοήγησή σας στον Ιστότοπο ή η γενική χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται υποχρεωτικά τη γνώση των παρόντων Γενικών  Όρων Χρήσης και την πλήρη και ολοκληρωτική αποδοχή των τελευταίων από μέρος σας.
 
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης ή ερωτήσεις ή σχόλια για τον Ιστότοπο ή το χώρο έκφρασης, απευθυνθείτε στο contact.aderma@pierre-fabre.com.
 
Εφαρμοστέο δίκαιο και Αρμόδιο Δικαστήριο
 
Οι παρόντες Γενικοί Όροι  υπόκεινται στο γαλλικό Δίκαιο. Σε περίπτωση μη φιλικής επίλυσης των διαφορών, τα δικαστήρια της Nanterre θα είναι τα μόνα αρμόδια να επιλύσουν κάθε αντιδικία που συνδέεται με τη μη τήρηση των παρόντων.