Συχνές ερωτήσεις

Από το 2010, η εξωτερική όψη των προϊόντων A-DERMA έχει αλλάξει. Η νέα κατηγοριοποίηση των προϊόντων Α-DERMA  σε τρεις «κόσμους», «δερματολογική φροντίδα», «οικογένεια», «γυναίκα», καθώς και οι νέες συσκευασίες, αρκετά διαφοροποιημένες ανάλογα με τον «κόσμο» A-DERMA στον οποίο κινούμαστε, βοηθά ώστε ο καταναλωτής μας να αναγνωρίσει ευκολότερα το προϊόν του:

 • τα ροζ προϊόντα, διαθέτουν συσκευασίες με καμπύλες και θηλυκές γραμμές και απευθύνονται στη γυναίκα με εύθραυστο και ευαίσθητο δέρμα,
 • τα πράσινα προϊόντα, οι σειρές δερματολογικής φροντίδας, διαθέτουν αυστηρές συσκευασίες με κάθετες γραμμές και απευθύνονται στο δέρμα με τάση ατοπίας ή στο πολύ ξηρό δέρμα και το ερεθισμένο  δέρμα,
 • οι σειρές προϊόντων για την οικογένεια διαθέτουν συσκευασίες με απαλές και στρογγυλεμένες γραμμές και απευθύνονται στο εύθραυστο και ευαίσθητο δέρμα του βρέφους και του μωρού, καθώς και σε όλες τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας.

Βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα καλλυντικά (οδηγία 76/768/CEE τροποποιημένη την 11η Μαρτίου 2003) απαιτείται από τους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τις εναλλακτικές μεθόδους που υπάρχουν για τις δοκιμές των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά και των τελικών προϊόντων,  καλλυντικές πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα. Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, έχουμε παύσει έκτοτε τις δοκιμές σε ζώα για την αξιολόγηση της ασφάλειας των καλλυντικών μας προϊόντων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους και έχουμε εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που  διέπεται από τις παρακάτω αρχές:

 • ανάπτυξη εναλλακτικών δοκιμών σε καλλιέργειες κυττάρων δέρματος στο δικό μας εργαστήριο,
 • εφαρμογή διαφόρων μεθόδων που είναι διαθέσιμες στην αγορά και ενεργό συμμετοχή σε προγράμματα δοκιμών που πραγματοποιούνται από επίσημους γαλλικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς,
 • στην πράξη, για τις δοκιμές που πραγματοποιούμε για τα προϊόντα μας  και για να διασφαλίσουμε στον καταναλωτή την απαραίτητη ασφάλεια που πρέπει να εγγυάται ένα καλλυντικό προϊόν, βασιζόμαστε κυρίως σε ισχύοντα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε.  

Η ανεκτικότητα των τελικών μας προϊόντων εν συνεχεία επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων (μέθοδοι in vitro), κατόπιν με κλινικές δοκιμές ανεκτικότητας σε υγιείς εθελοντές, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των ατόμων που συμμετέχουν σε βιοϊατρικές  έρευνες και τέλος με δοκιμές χρήσης και δοκιμές αποτελεσματικότητας σε ανθρώπους.

Τέλος, για κάθε παρτίδα πρώτων υλών που εισάγουμε στα εργοστάσιά μας, πραγματοποιούμε εμπεριστατωμένους φυσικo-χημικούς και βακτηριολογικούς ελέγχους, με σκοπό να εξακριβώσουμε την ταυτότητα, την καθαρότητα και την ποιότητα των συστατικών που χρησιμοποιούμε στις συνθέσεις των προϊόντων μας.

Έλεγχοι τέτοιου τύπου πραγματοποιούνται επίσης σε όλες τις παραγόμενες παρτίδες των τελικών προϊόντων, επιτρέποντάς μας να προστατευόμαστε από οποιονδήποτε κίνδυνο σφάλματος κατά την παραγωγή. 

Τα προϊόντα μας παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και απαιτήσεις που ισχύουν για τα φάρμακα του Ομίλου Pierre Fabre.                    

Όλες οι συνθέσεις των Εργαστηρίων μας αναπτύσσονται με μεγάλο σεβασμό στην ισχύουσα νομοθεσία και χρησιμοποιούνται με εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ανεκτικότητά τους, για δέρματα μεταξύ άλλων υπερ-ευαίσθητα ή ατοπικά.  

Υποχρέωση μας είναι να σας αναφέρουμε ότι οι ουσίες που χρησιμοποιούν τα Δερματολογικά Εργαστήρια  Pierre Fabre, συγκαταλέγονται στη λίστα με τις ουσίες που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι επιτρεπτές για τα καλλυντικά προϊόντα.

Για κάθε καλλυντικό προϊόν, πριν τη διάθεσή του στην αγορά, ανοίγουμε ένα φάκελο που αφορά την ασφάλειά του και ως παραγωγοί είμαστε υπεύθυνοι τόσο για τη διάθεσή του στην αγορά όσο και για την εγγύηση της ασφάλειάς του.

Σε απάντηση του ερωτήματός σας  σχετικά με τα parabens, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη το απόσπασμα του Δελτίου Επαγρύπνησης nο 30  του AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://afssaps.sante.fr/htm/5/indbvigi.htm

Όπως μπορείτε να δείτε, ο AFSSAPS επιβεβαιώνει ότι η χρήση των κύριων εστέρων parabens που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στην κοσμητολογία, δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο.

Τα parabens είναι μια οικογένεια και εμείς δε χρησιμοποιούμε  παρά μόνον εκείνα των οποίων η ασφάλεια είναι αποδεδειγμένη.

Ωστόσο, παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των γνώσεων πάνω σε αυτές τις ουσίες και σαφώς λαμβάνουμε ειδικές προφυλάξεις όταν τις προτείνουμε σε μικρά παιδιά.

Ως συνέπεια συμμετέχουμε σε ομάδες εργασίας του FEBEA που επανεξετάζουν τα όρια ασφάλειας για τα βρεφικά προϊόντα ώστε να προβούμε σε συστάσεις στον AFSSAPS.

 • Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν parabens στα προϊόντα μας;
  Τα parabens είναι καλά συντηρητικά, χρησιμοποιούνται ευρέως εδώ και δεκαετίες σε πολλούς τομείς: στη βιομηχανία των καλλυντικών, αλλά και στη φαρμακευτική βιομηχανία και τη βιομηχανία των τροφίμων.
  Διαθέτουμε πλήρη τοξικολογικά δεδομένα, τα οποία ανανεώνονται με την πρόοδο της επιστήμης της αξιολόγησης των χημικών ουσιών.
  Έχουμε επομένως καλή γνώση των ουσιών και αυτό μας επιτρέπει να τις χρησιμοποιούμε με ασφάλεια.

 

 •  Θα αφαιρέσουμε τα parabens από τα προϊόντα μας;
  Οι κίνδυνοι για την υγεία από πιθανή βακτηριακή μόλυνση είναι σίγουρα πολύ υψηλότεροι από εκείνους που προκύπτουν από τη χρήση των συντηρητικών και επομένως δε μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο της πλήρους κατάργησής τους.
  Αυτό είναι εξάλλου αναγνωρισμένο από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
  Ωστόσο, παρόλο που τα parabens που χρησιμοποιούμε έχουν αποδείξεις όσον αφορά στην ασφάλειά τους, λαμβάνουμε υπόψη την κοινή γνώμη για τη συγκεκριμένη οικογένεια συντηρητικών αναζητώντας ενεργά αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις. Οι λύσεις αυτές θα πρέπει τουλάχιστον να είναι εξίσου αποτελεσματικές ως προς την ικανότητα συντήρησης, επιτρέποντας ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Έχουμε ως στόχο κατά προτεραιότητα τα βρεφικά προϊόντα καθώς και τα προϊόντα που απευθύνονται σε εγκύους.

Ειδικότερα όσον αφορά στη φαινοξυαιθανόλη, πρόκειται για ένα συντηρητικό το οποίο ανήκει σε μια οικογένεια χημικών που έχουν επικριθεί ευρέως: τους αιθέρες γλυκόλης.

Όμως, σε αυτή την οικογένεια που αποτελείται από περίπου εκατό μόρια, μερικά είναι γνωστό ότι έχουν καρκινογόνες ιδιότητες ενώ άλλα όχι, όπως για παράδειγμα η φαινοξυαιθανόλη (μόριο που δεν έχει  ταξινομηθεί από τον ΙARC= International Agency for Research in Cancer).

Το Ανώτατο Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας (CSHPF=Conseil Supérieur d'Hygiène Publique en France), σε συνεργασία με τον Afssaps, συνιστά την απαγόρευση 7 αιθέρων γλυκόλης για τις τοξικές τους ιδιότητες  στην αναπαραγωγή. Υπάρχουν άλλοι  αιθέρες που σε χαμηλές συγκεντρώσεις στα καλλυντικά προϊόντα, αναφέρονται ως ακίνδυνοι από τον Afssaps σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για τα καλλυντικά (παράδειγμα η φαινοξυαιθανόλη). 

Συνεπώς, η μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση της φαινοξυαιθανόλης στα καλλυντικά προϊόντα  περιορίζεται στο 1% (Afssaps – Επιτροπή συντονισμού επαγρύπνησης προϊόντων υγείας - έκθεση 2003).

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αιθέρες γλυκόλης, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο «Ethers de glycols - nouvelles données toxicologiques - édition INSERM – 2006».

Όχι, τα προϊόντα μας δεν περιέχουν ουσίες ζωικής προέλευσης. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η ακριβής σύνθεση η οποία αναγράφεται πάνω σε όλες τις συσκευασίες των προϊόντων μας, είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.